Western - Od práce ze země přes obsednutí k ježdění

Při práci s westernovým koněm je pro mě důležité, aby byl kůň tzv "broke" znamená to že by měl správně reagovat na každou pobídku kterou si vymyslím - pokaždé se povolit tlaku který na něj vyvinu. To platí jak od nohou, tak od otěží. S touto prací začínám s koněm ze země před dovršením jeho dvou let, naučím ho aby vždy ustoupil od tlaku a nelehal si do něj, aby vždy ohnul hlavu za vodítkem, aby couvnul když na něj dám tlak. Velmi brzy kůň zvládá ze země obraty kolem předku i zadku, ustupování do boku, ví že nesmí jít proti tlaku.                                                                   

S dobře připraveným koněm ze země je mnohem lepší spolupráce při obsedání, ve většině případů kůň už i při první jízdě v kruhovce chápe, že se má povolit od otěží, nezakusovat se do udidla, jít za udidlem, měnit směr, zastavit na slovo bez tlaku na udidlo, couvnout, naklusat, přejít do kroku..

Když už je kůň zvyklý na jezdce, reaguje na všechny základní pobídky jak má, je čas "naběhat kilometry"  je důležité s koněm jezdit jak rovně tak na kruhu,  hlídat aby nepadal po pleci, netlačil se na nohy..jezdit ho dopředu aby neztrácel dopředný pohyb.                                                                                                        

Přiježděného koně lze tvarovat dál, už zná všechny chody, nechá si kontrolovat rychlost.. V tomto čase začínám klást důraz na manévry, a zlepšování prostupnosti - dovnitř záď, ustupování na holeň ve všech chodech s minimálním působením na otěže.